Sådan gør du

Tilskuddets størrelse afhænger af den teoretiske energibesparelse, der vil være ved den forestående renovering. HUSK at du skal have indgået en aftale med os, før du indgår en endelig aftale med kunden.

Log på systemet. Opret en ny tilskudssag, indtast aftaledato, kundens navn, adresse og oplysninger om boligens nuværende energiart.

Herefter vælger du de tiltag, du skal i gang med at foretage hos kunden. På baggrund af det, du indberetter, beregner vi det energisparetilskud, vi kan give kunden mod at du sørger for, at kunden overdrager indberetningsretten til energibesparelsen til os.

Når du har færdiggjort renoveringen hos kunden, indsender du en færdigmelding til os inkl. dokumentation. Når vi har godkendt sagen, bliver tilskuddet udbetalt til kundens konto i løbet af ca. 10 hverdage med mindre andet er aftalt. 

Spørgsmål? Få hjælp her

Det med småt

Vi giver tilskud mod at indberetningsretten for energibesparelsen overdrages til os. Der må kun modtages energisparetilskud fra ét selskab og ved indsendelse af en sag til os, erklærer du på tro og love at de oplysninger, du har indtastet er korrekte. 

Læs mere om det her