Vi samarbejder med alle, der arbejder med energirenoveringer i Danmark: Autoriserede håndværkere, seriøse rådgivere, ingeniører, arkitekter osv.

Hvad indebærer det at samarbejde med os?

Vi køber indberetningsretten til kundens energibesparelse, så vi kan indberette den til Energistyrelsen, sådan som vi har forpligtet os til i henhold til Energiselskabernes Energispareindsats. Vi køber indberetningsretten ved at give et tilskud baseret på en beregnet teoretisk energibesparelse, der beregnes for hver af de energirenoveringer, som kunden får foretaget.

Hvis du gerne vil indgå et samarbejde med os eller har spørgsmål, så ring til os på tlf. 76 30 80 06 eller send en mail til kontakt@energispareguiden.dk.

Hvis vi indgår et samarbejde med dig, så får du et personligt login til vores portal, hvor du kan beregne kundens mulige tilskud. Du informerer kunden om, at du kan skaffe dem det pågældende tilskud, fordi du samarbejder med os. Du sørger for at beregne tilskuddet og udfylde de nødvendige dokumenter, så kunden modtager tilskuddet uden at gøre noget – det er svært at sige nej til gratis penge! 

HUSK: Du skal have indgået et samarbejde med os, FØR du laver en endelig aftale med kunden og/eller afgiver ordrer på materialer.

Typiske spørgsmål

Hvad skal jeg gøre for at få tilskuddet til kunden?

Du skal beregne og søge kundens tilskud her.

Når du søger, skal du sørge for, at kunden skriftligt erklærer sig indforstået med, at han/hun overdrager indberetningsretten for energibesparelsen til DFH, og at han/hun ikke overdrager den til andre.

Du er ansvarlig for, at de oplysninger, du har opgivet er korrekte og at det er kunden, der ejer energibesparelsen, som overdrages til os.

Hvem ejer energibesparelsen?

DFH ejer energibesparelsen, når den er blevet overdraget til os.

Din kunde ejer energibesparelsen, hvis kunden er ejer af den ejendom, det udstyr mv., hvor energibesparelsen realiseres.

Hvis din kunde bor til leje, ejer han/hun energibesparelsen – og kan få tilskud – hvis det er kunden (dvs. lejer) selv, der investerer i energirenoveringstiltaget.

Hvis din kunde bor til leje og udlejer investerer i energirenoveringstiltaget (fx betaler for efterisolering), er det udlejer, der ejer energibesparelsen og derfor er det kun udlejer, der kan få tilskud.

Hvis I køber energibesparelsen, sparer kunden så ikke penge på sin energiregning?

Jo, vi køber kun indberetningsretten til energibesparelsen – det er selvfølgelig kunden, der sparer penge på sin energiregning.

Hvor meget tilskud kan kunden få?

Tilskuddets størrelse afhænger af, hvilken type energirenovering kunden skal have lavet.

Tilskuddet bliver beregnet på basis af den teoretiske energibesparelse, som vi kan indberette til Energistyrelsen. Tilskuddet er derfor ikke nødvendigvis et udtryk for det beløb, kunden sparer på sin energiregning ved at investere i energirenoveringstiltaget. 

Besparelsen på kundens energiregning afhænger af kundens adfærd i det daglige.