Du kan få energisparetilskud mod, at du overdrager energibesparelsen til os i henhold til Energiselskabernes Energispareindsats, som du kan læse mere om HER. Det eneste det kræver er, at du indgår en aftale omkring tilskud, før du går i gang med dit energirenoveringstiltag. Dvs. at du ikke må have bestilt håndværkere, indkøbt materialer eller påbegyndt renoveringen, før du har indgået aftale med os.

BEMÆRK: Det er ikke længere muligt at søge tilskud gennem Dansk Fjernvarmes Handelsselskab. Vi henviser til, at du kontakter andre selskaber, der giver tilskud til energiforbedringer.

Først beregner du det energisparetilskud, vi kan give dig ved hjælp af enkelte oplysninger. Hvis du herefter ønsker at søge tilskuddet, går du videre til installationsadresse og følger portalens anvisninger.

Der kan gælde særlige regler for tilskud, hvis din ansøgning gælder et sommerhus el.lign.

HVORDAN SØGER JEG?

Hvordan beregner jeg mit tilskud?

Du beregner dit tilskud ved at gå ind på vores tilskudsportal, som du kan finde her.

  1. Vælg din nuværende energiart (fjernvarme, naturgas, elvarme, olie eller bio)
  2. Indtast de tiltag, du planlægger at gennemføre
  3. Tilskuddet beregnes på hjemmesiden

Hvordan søger jeg?

  1. Hvis du ønsker at søge det beregnede tilskud, klikker du på "Videre til installationsadresse" og følger portalens anvisninger
  2. Herefter afventer du, at vi forhåndsgodkender din ansøgning (det tager typisk et par dage)
  3. Når du modtager forhåndsgodkendelsen fra os pr. mail, kan du gå i gang med dit energirenoveringstiltag.

Hvornår får jeg pengene?

Når energirenoveringen er afsluttet, logger du på portalen og indsender en færdigmelding til os inkl. dokumentation.

Når vi har godkendt færdigmeldingen, udbetales pengene til den konto, du har angivet ved oprettelse af ansøgningen. Udbetalingen sker typisk i løbet af ca. 10 hverdage.

Skal jeg betale skat af tilskuddet?

Tilskuddet er IKKE skattepligtigt, så du skal ikke opgive det til SKAT.

TYPISKE SPØRGSMÅL

Hvad skal jeg gøre for at få tilskud?

Du skal beregne og søge tilskuddet på vores tilskudsportal. Når du søger, skal du samtidig erklære dig indforstået med, at du overdrager indberetningsretten til DFH og at du ikke overdrager den til andre. Du skal også erklære dig indforstået med, at de oplysninger, du har opgivet er korrekte og at det er dig, der ejer energibesparelsen.

Hvem ejer energibesparelsen?

DFH's medlemsselskaber ejer retten til at indberette energibesparelsen til Energistyrelsen iht. Energiselskabernes Energispareindsats, når du har overdraget den til os.

Angående lejerforhold: Du ejer besparelsen, hvis du er ejer af den ejendom/det udstyr mv., hvor energibesparelsen realiseres. Hvis du bor til leje, ejer du energibesparelsen – og kan få tilskud – hvis det er dig selv, der foretager investeringen. Hvis du bor til leje og din udlejer investerer i energirenoveringstiltaget (fx betaler for efterisolering), er det din udlejer, der ejer energibesparelsen og derfor er det også kun din udlejer, der kan få tilskud.

Hvis I køber min energibesparelse, sparer jeg så ikke penge på min energiregning?

Jo! Vi køber kun indberetningsretten for din energibesparelse. Det er selvfølgelig dig, der sparer penge på din energiregning - alt efter din daglige adfærd og dine ønsker til komfort.

Hvor meget tilskud kan jeg få?

Tilskuddets størrelse afhænger af, hvilken type energirenovering du skal have lavet.

Tilskuddet bliver beregnet på basis af den teoretiske energibesparelse, som vi kan indberette til Energistyrelsen. Tilskuddet er derfor ikke nødvendigvis et udtryk for det beløb, du sparer på din energiregning ved at investere i energirenoveringstiltaget. 

Besparelsen på din energiregning afhænger af din adfærd i det daglige.

Hvorfor udbetaler i tilskud?

Alle danske energiselskaber har indgået en politisk aftale med klima-, energi- og bygningsministeren om, at vi skal bidrage til den grønne omstilling ved at sørge for, at der hvert år bliver gennemført en vis mængde energibesparelser, så det danske energiforbrug reduceres. Vi skal derfor hvert år indberette til Energistyrelsen, hvor mange energibesparelser, vi har bidraget til at gennemføre. Aftalen kaldes Energiselskabernes Energispareindsats og løber indtil 2020 - du kan læse mere om aftalen HER.

Som led i Energiselskabernes Energispareindsats kan fjernvarmeselskaberne give tilskud eller rådgivning til danske husholdninger, når de energirenoverer deres bolig og/eller udskifter deres gamle fyr. På vegne af vores medlemsselskaber har vi valgt at fokusere på tilskud.

Har du indgået en aftale med os, giver vi dig et tilskud mod at vi får lov til at indberette energibesparelsen til Energistyrelsen, sådan som vi er forpligtet til at gøre. Med andre ord køber vi indberetningsretten mod det energitilskud du får.

Kontakt

BEMÆRK: Det er ikke længere muligt at søge tilskud gennem Dansk Fjernvarmes Handelsselskab.

Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A.
Merkurvej 7
6000 Kolding

TLF: 76 30 80 06
E-MAIL: kontakt@energispareguiden.dk