Knap to ud af tre danske husstande bliver opvarmet ved fjernvarme, og det er der god grund til. Fjernvarme bygger på ideen om at bruge spildvarme til opvarmning, og på den måde udnytter vi vores ressourcer effektivt, hvilket giver nem og sikker varme i stuerne.

Vidste du, at Danmark er det land i verden, hvor udbredelsen af fjernvarme er størst? Det er blandt andet derfor, at vi trods vores høje energiforbrug har formået at holde vores CO2-udledning konstant de sidste mange år.

Fjernvarme minimerer Danmarks CO2-udledning

Det er efterhånden et anerkendt faktum, at drivhuseffekten og den globale opvarmning skyldes verdens høje CO2-udledning. Derfor handler det om at producere mest mulig energi med mindst muligt CO2-udslip; og det er her, fjernvarmen har sin styrke.

Fjernvarme er ikke et brændsel som olie, kul eller gas, men en måde at forsyne din bolig og mange andre boliger med varme.

Fjernvarme består af overskudsvarme fra både el-produktion og mange virksomheder. Fx kan det være, at dit lokale supermarked leverer overskudsvarme til det lokale fjernvarmenet fra deres køleanlæg.

Derudover består fjernvarme af solvarme, afbrænding af affald og biomasse. Når fjernvarmen bliver produceret på andre brændsler, for eksempel kul og naturgas, udnytter den også energien langt mere effektivt, end vi kan med eget fyr derhjemme.

Fjernvarmen er nem og sikker

Når man har fjernvarme, er det så nemt, at man sjældent skænker den en tanke. Det varme vand fra fjernvarmeværket løber i højisolerede rør under jorden, før det løber ind i husenes varmeanlæg. Her opvarmer det vandet til hanen og radiatoren og løber afkølet tilbage til fjernvarmeværket. Der bliver det varmet op igen, og historien starter forfra.

Fjernvarmen er også forsyningssikker, da den kan produceres på mange forskellige energikilder. Det gør os mindre afhængige af enkelte energikilder og brændsler, hvilket er et stort plus, da fx olie og gas kun kan leveres fra få lande.

Fjernvarmeselskabet overvåger desuden produktionen for dig døgnet rundt, så du kan sove roligt om natten uden at spekulere på, om der er varme og varmt vand næste dag. Du slipper for at fylde fx olietanken op eller rengøre dit træpillefyr – og fjernvarmen larmer ikke.

Fjernvarmen er fremtiden

Næsten to ud af tre danskere har fjernvarme, og ikke mindre end 60.000 kilometer fjernvarmerør bringer varmen ud til danskerne. Så fjernvarmen er rygraden i Danmarks nutidige varmeforsyning – og den er på alle måder fremtidssikret med moderne teknologi og intensiv forskning og udvikling.

Fjernvarmen giver os friheden til at vælge netop de energikilder og brændselsformer, vi foretrækker. De kan alle levere varme til fjernvarmenettet, så danskerne i større og mindre byområder har en miljøvenlig opvarmning. Endda til en pris, der oftest er billigere end alternativerne.

Vil du have fjernvarme?

Kontakt dit lokale fjernvarmeværk og hør om du kan blive tilsluttet – og husk at søge om tilskud, når du konverterer.

 

  - 154,6 KB

 - 349 KB